Page 3 - רשות המיסים | דע את זכויותיך וחובותיך 2018
P. 3

‫דע זכויותיך וחובותיך‬

                                                ‫אל‬
                                   ‫ציבור משלמי המס בישראל‪,‬‬
    ‫רשות המסים מופקדת על גביית הכנסות המדינה המהוות את מקור המימון המרכזי לשרותי‬
    ‫הממשלה לאזרחיה‪ .‬על מנת למלא את תפקידה‪ ,‬פועלת הרשות להגברת האכיפה ולהעמקת‬
    ‫הגבייה‪ ,‬לקידום חקיקה המתמודדת עם פרצות מס ולקידום מדיניות מיסוי הוגנת וצודקת תוך‬
              ‫שמירה על חוסנה הכלכלי של מדינת ישראל וצמצום הפערים בחברה‪.‬‬
    ‫בצד הגביה‪ ,‬כמנהל הרשות‪ ,‬אני רואה חשיבות גבוהה בשיפור השירות לציבור ובהגברת האמון‬
    ‫הציבורי ברשות המסים‪ .‬בתור משרתי ציבור‪ ,‬חובה עלינו לזכור את הציבור אותו אנו אמונים‬
    ‫לשרת מידי יום‪ ,‬במתן שירות שוויוני‪ ,‬איכותי ויעיל‪ .‬עלינו להשקיע בפישוט תהליכים‪ ,‬הפחתת‬
                    ‫בירוקרטיה בין הרשות לאזרח והגברת הזמינות והשקיפות‪.‬‬
    ‫על מנת להגשים את היעדים הללו נשקיע בהפיכת הרשות לגוף טכנולוגי ודיגיטאלי יותר‪,‬‬
    ‫נשפר את ממשקי העבודה בתוך הרשות ובין הרשות לבין הציבור הרחב‪ ,‬נשקיע בצעדי אכיפה‬
    ‫יעילים וממוקדים‪ ,‬וזאת כדי להגיע לאוכלוסייה החייבת בדיוק הרב ביותר‪ ,‬יחד עם מתן שירות‬

                                         ‫הוגן שוויוני ויעיל‪.‬‬
    ‫באתר רשות המסים ניתן למצוא כלים לביצוע תיאום מס‪ ,‬חישובי מס‪ ,‬אפשרות לתשלומי מס‪,‬‬

           ‫טפסים למיניהם‪ ,‬לוחות‪ ,‬הודעות שונות והסברים נוספים בכתובת‪taxes.gov.il :‬‬
    ‫דברי ההסבר המפורטים בחוברת "דע את זכויותיך" יהיו לעזר בידיכם‪ ,‬בעת מילוי הדוח השנתי‪.‬‬
    ‫ההסברים בחוברת מעודכנים ומתאימים לחוקים התקפים בשנת המס ‪ ,2018‬והם כוללים את‬

          ‫התיקונים לפקודת מס הכנסה עד תיקון מספר ‪ 250‬של הפקודה מיום ‪.13.1.19‬‬
    ‫אני מפנה תשומת לב ציבור העצמאים במדינה לחקיקה המחייבת אותם בהפקדות לפנסיה‬
    ‫החל משנת ‪ .2017‬בדיקת החובה להפקדה תהיה על פי הנתונים אותם מילאו העצמאים בדוח‬

                                   ‫השנתי שהוגש למס הכנסה‪.‬‬
    ‫דיווח מלא ונכון על ההכנסות ותשלום המס במועד מבטיחים את מימון השירותים שמעניקה‬
    ‫המדינה לאזרחיה ומאפשרים לאזרח למצות את הזכויות המגיעות לו‪ .‬מילוי הדוח השנתי‬
    ‫כנדרש והגשתו במועד יבטיחו טיפול יעיל ומהיר‪ ,‬ימנעו הטלת קנסות ויקצרו את תהליך‬
    ‫החזרת יתרות זכות המגיעות למגישי הדוח‪ ,‬ללא עיכובים‪ .‬נשמח לעמוד לרשותכם בלשכות‬
    ‫ההדרכה ובמשרדי מס הכנסה ברחבי הארץ למתן הדרכה והסברים נוספים‪ ,‬ככל שיידרשו‪.‬‬

           ‫בכבוד רב‬
           ‫ערן יעקב‬

      ‫מנהל רשות המסים בישראל‬

     ‫הדברים המובאים בחוברת זו הם דברי הסבר ואינם באים במקום הוראות חוק או הוראות נוהל שנקבעו‬

‫‪3‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8