Page 8 - רשות המיסים | דע את זכויותיך וחובותיך 2018
P. 8

‫פרק א' ‪ -‬מי חייב להגיש דוח על הכנסה?‬

              ‫‪ .	3‬הגשת דוח על‪-‬פי דרישת פקיד השומה‬

‫מי שנדרש על‪-‬ידי פקיד השומה להגיש דין וחשבון‪ ,‬חייב לעשות כן‪ ,‬גם אם הוא פטור מהגשתו‬
                                   ‫בהתאם לאמור לעיל‪.‬‬

                    ‫‪ .	4‬יחיד החייב להגיש דוח מקוון‬

‫יחיד החייב בהגשת דוח כאמור בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬ובידיו הכנסה מעבודה‪ ,‬מעסק או משלח יד‪,‬‬
‫נדרש להגיש את הדוח שלו למשרד השומה לאחר ששידר אותו באופן מקוון‪ .‬כדוח “מקוון"‬
‫ייחשב דוח המוגש לאחר ששודר באינטרנט או על‪-‬ידי מייצגים בחיבור ישיר למערכת המחשב‬

                                     ‫של רשות המסים‪.‬‬

                                ‫פטורים מהגשת דוח מקוון‪:‬‬
‫בתקנות מ"ה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון)‪ ,‬התש"ע‪ ,2010-‬נקבעו יחידים הפטורים מהגשת‬

                                         ‫דוח מקוון‪:‬‬

          ‫	•מי שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה (‪ 67‬בגבר ו‪ 62-‬באישה) או‬
‫	•אם לכל אחד מבני הזוג אין הכנסה (מחזור בעסק או משלח יד ומשכורת) העולה על‬

‫‪ ₪ 81,480‬ובלבד שסך ההכנסה החייבת של יחיד מכל המקורות אינה עולה על ‪₪ 81,480‬‬
                     ‫ושל שני בני הזוג אינה עולה על ‪.₪ 162,960‬‬

‫למרות האמור לעיל‪ ,‬מי שהינו‪ ,‬הוא או בן זוגו‪ ,‬בעל שליטה בתאגיד אינו פטור מהגשת דוח מקוון‪.‬‬

                     ‫‪ .	5‬הגשת דוח ביוזמת הנישום‬

         ‫כל נישום רשאי להגיש דוח גם אם הוא פטור מהגשתו ולא נדרש להגישו‪.‬‬

                                         ‫החזר מס‬
‫נישום הדורש החזר מס ששילם ביתר ואינו חייב בהגשת דוח‪ ,‬יכול להגיש דוח בקשה להחזר‬

  ‫מס גם על גבי טופס מס' ‪ 0135‬המהווה דוח מקוצר המיועד למי שאינו חייב בהגשת דוח‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬טופס ‪ 0135‬אינו מיועד לבעל הכנסות מעסק‪ ,‬לבעל הכנסות מחו’’ל‪ ,‬לבעל שליטה‪,‬‬
‫למי שביקש פריסת פיצויים לפי סעיף ‪(8‬ג)‪ ,‬חבר קיבוץ‪ ,‬לבעל הכנסות מנאמנות‪ ,‬או למי שהיה‬

                       ‫לו שבח חייב או רווח הון שאינו מני’’ע סחירים‪.‬‬
‫את הבקשה ניתן להגיש על גבי טופס ‪ 1301‬ולסמן בחלק א’ כי הדוח הוא בגין בקשה להחזר מס‪.‬‬
‫את הטופס תוכל למצוא באתר רשות המסים באינטרנט או לקבלו במשרד פקיד השומה‬

                        ‫(רשימת המשרדים מופיעה בסוף החוברת)‪.‬‬
                  ‫ראה הסברים בדבר החזר המס בפרק ב' סעיף ‪ 9‬להלן‪.‬‬

                        ‫‪ .	6‬בני זוג ‪ -‬בן זוג רשום‬

‫בן זוג מוגדר בפקודת מס הכנסה כאדם נשוי החי ומנהל משק בית משותף עם מי שהוא נשוי לו‪.‬‬
                      ‫התיק במס הכנסה מתנהל על שם שני בני הזוג‪.‬‬

                                                        ‫‪8‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13