יובלים בשומרון - תאגיד מים וביוב אזורי | דוח לתושב תשע"ח 2018

‚Žƒ—~–‚ ‚’‡†‚Œ ˆ˜~ ‡—~– ƒ’Š† ƒ–Œƒ— ‹‡Šƒ‡ Š— ˜ƒ…ƒ•Š‚ ˜ƒ–‡— ‡•ƒŒŠ ‚‡Ž’‚ ‡‰– ƒ’Š† ˜ƒŽ’Š ‡Š†Žƒ–’ ƒŽ‡Š~ ‡€‚Š ˆ– Š‰ ˜ƒ…ƒ•Š‚ ˜ƒ–‡— ‡•ƒŒŠ ˜ƒŽ’Š ˜‡Ž ˜‰Œ ƒ~ •’ Š‡‡Œ ƒ–Œƒ— ‡Ž–• ˜ƒ…ƒ•Š‚ ˜ƒ–‡— ‡•ƒŒ ˜…‡˜’ ˜ƒ— ~ ‹‡Œ‡ : ‚ < €  ‹‡Œ‡ Š~‡–~ ˜ƒ…ƒ•Š‚ ˜ƒ–‡— ‡•ƒŒ ˜…‡˜’ ˜ƒ— ~ ‹‡Œ‡ : ‚   ‹‡Œ‡ : € ‹ƒ‡ 1 ‚…ƒŠ— ˜ƒŠ•˜ Š…ƒƒ‡ 2 ‚…ƒŠ— ‡ ~–—~ ‡†–‰ ˜ƒ”Œ~ ‹ƒŠ—˜ ƒ”‡Š ‡†Œƒ†ƒ~ ‚ŽŒ 3 ‚…ƒŠ— ‹‡ŒƒŠ—˜ ƒ”‡ƒ ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–‡— ‡—ƒŽ~ ‚ŽŒ 4 ‚…ƒŠ— ‡€~˜‚ ˜Š‚Ž‚ : ‚Š‚Ž‚ •’ : ƒ–Œƒ— ‡Ž–• •’ : Š~‡–~ •’ ˜ƒ‡Š‚ƒŽƒ ˜ƒ‡Ž‰† ˜ƒ‡Š ˜‡Š†Žƒ–’ ‚€‚ƒ ‚Š‚Ž‚ ‡–—Œ —~–Œ ‡Žƒ’Š† ‹ƒ~˜ Š~‡–~ 6 ‚‰~ŠŒ‚ ƒ…– ƒ–Œƒ— ‡Ž–•ƒ Š~‡–~ ‡—ƒ˜ –ƒ Š~‡–~ –‡‡~ ‚ –‰‡‰ 4 ‚€‚ ‚ŠŒ ƒ…– Š Š~‡–~ ‡—ƒ˜Š ‚‡€ ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–‡— ‡Žƒ’” ˜~ ƒ–Œƒ— ‡Ž–• 3 ŠŒ‚ ƒ…– ƒ–Œƒ— ‡Ž–• ‡—ƒ˜Š ‚‡€ ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–‡—

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==