יובלים בשומרון - תאגיד מים וביוב אזורי | דוח לתושב תשע"ח 2018

ƒ‡–ƒ†•–‡‚ – ƒ‡ ‡– ‹‡–•‡ ‹‡—ƒ˜ ‹‰Š‡—ƒ ‹‰Š— ƒ–‡— ‡Š~ ƒ‡–ƒ†•–‡‚ – ƒ‡ ƒ–Œƒ— ‡Ž–• ˜”ƒŒ ‡– ‹‡–•‡ ‹‡—ƒ˜ ‹‰Š‡—ƒ ‹‰Š— ‚Š Š~€‡ ƒ–Œƒ— ‡Ž–• ˜”ƒŒ —~– ‹‰Š‡—ƒ ‹‰Š— Š‡€–~ ‡€ Š ‰ŽŒ ‡€~˜‚ Š ‰ŽŒ ‡– ‹‡–•‡ ˜ƒ…ƒ•Šƒ ‹‡—ƒ˜ 2018 ˜Ž—Š ˜‡˜Ž—‚ ˜ƒŠ‡’‚…ƒ ˜~ ‹‰Š —‡€‚Š ‹‡‰˜Œ ƒŽ~ ƒ„ ‚Ž— Œ  ƒ–Œƒ— ‹‡Šƒ‡ ƒ‡‚ƒ ‹‡Œ‚ ‡€~˜ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ ˜~ €‡”Œ…ƒ‚ ƒ‡‚ƒ ‹‡Œ‚ ˜ƒ‰–Œ Š— €ƒ–—ƒ ‹ƒ•‡—…ƒ˜‡’‚ ˜ƒƒ ƒŽ‰—Œ‚ ˜ƒƒ–•‚ ‹‡Ž— ‹‡—ƒ˜‚ ‹‰˜~ ƒ˜–—‡ –—~ ˜ƒƒ ‹ƒ‡•Š —€ ˜‡Ž ˜ƒ‡˜—˜‚ ”ŒŠ ˜ƒ…‡‡˜‚ ˆƒ˜ ‚‡’• …Ž ‹‡†•‡ƒ–’‚ ƒ”‡ ˜ƒ‡˜—˜ ƒ’Š…ƒ‚ƒ ƒ–’ƒ—  ‡‰’—Š ƒ–…Š ‡‰ Š~‡–~ –‡‚ Š— ‡Œƒ–‚ ƒ‡‚ ‘~Œ —ƒ‡…”ƒ ‹‡Œ ‡–—ŒŠ ‡˜ƒ‰‡~ ‚ŽŒ ˜‡Ž ƒ–Œƒ— ‡Ž–•ƒ Š~‡–~ ƒ‡‚ƒ ‹‡Œ‚ —…‡€~˜ –˜~ ˜—€Ž‚ƒ ‚~Š‚ 9001 ƒ„‡~ ‡Ž•‡˜Š ‡€~˜‚ ˜‰Œ‚ Š ‡’•‚Š ˆ‡—Œ‡ ‡€~˜‚ ‰ ƒŒ‰ ‚‡€ƒ ˜ƒ…ƒ•Š ˜ƒ–— •ƒŒ ƒŽ…˜’ ‹‡—ƒ˜‚ ‹‰Š ˜ƒ–‡—‚ –ƒ’‡— ˜–€Œ ‡’•‚Š ˆ‡—ŒŽ ƒŽ~ 2019 ‚ƒ‚ ˜Ž— ˜ƒ~‡–‚ –—Œ ‡Ž•‡˜ ˜Œƒ‚ ˜‡˜ƒ‰‡~ ‹‡Œ ˜•’‚ ‹‡—ƒ˜‚ ‹‰ŽŒŠ ˜ƒ‡˜—˜‚ ˜~ –’—Žƒ ‡˜ƒ‰‡~ ˜ƒ–‡— ˜˜Š ‚–ƒ’‚ ‚Šƒ’‚ ‘ƒ˜‡— ƒŽƒ—‡‡ ƒ‡‚ƒ ‹‡Œ‚ ˜ƒ‡˜—˜ ‹‡‡˜ƒŒ—Œ ‹‡–ƒ’‡— ƒ”ƒ 2018 ‚ƒ‚ ˜Ž— ‡ŽƒŠ~Š ‹‡Œ ˜‡˜—˜ ‚Œ•ƒ‚ ƒ˜–€Œ ƒ‡‚ƒ ‹‡Œ‚ ˜ƒ‡˜—˜ Šƒ’‡† ƒ•‡ŒŠ ~‡‚ ‡€~˜Š ‚”ƒŒ‚ ‡ ƒ‡–ƒ†•–‡Š – ƒ‡Š ‚Žƒ˜Ž ‡˜ƒ˜ ƒŠ~‚ ƒ…– ‹‡Œ ƒ• ˜Œ•‚ƒ –‡— ‡Š‰ ƒ…–Š ‹‡Œ ƒ• Œ • ‚Š‡— –ƒ’‡—‚ ˜~ ‰ƒ ‚˜…—‚ƒ ƒ‡‚ƒ ‹‡Œ‚ ˜ƒ‰–Œ…ƒ˜‡’ ˜ƒ‡—…˜~ ‹‡~ƒ–‚ ƒ‡ƒƒ ‡€~˜‚ ˜Š‚Ž‚Šƒ ‹‡—ƒ˜Š ˜ƒ–‡—‚ ˜ƒ‰‡~ ‡Œ˜Œ‚ ‚Šƒ’‚ ‘ƒ˜‡— •ƒ‡‚ƒ ‚‰ƒ– ‚‡‡— ˆ—Œ‚ 2019 ‚ƒ‚ ˜Ž— ƒŽŠ Š…~Œ ‹‡—ƒ˜Š ‹‡‡˜ƒ‰‡~ ‹‡Œ ˜•’‚ Š ‚’•‚ƒ ‚–‡Œ— ŒŠ Šƒ’ƒ ‹•ƒ‚ Œ  ƒ–Œƒ— ‹‡Šƒ‡ ƒ‡‚ƒ ‹‡Œ‚ ‡€~˜ ‹ƒ–…ƒ ‚–€— ƒ‡‚ƒ ‹‡Œ‚ ˜ƒ‡˜—˜ –ƒ’‡—Š ‰ƒ ƒ‡˜ƒ…ƒ•ŠŠ ‡˜ƒ‰‡~ ˜ƒ–‡— ˜Œ ‹‡—ƒ˜‚ ˜Šƒ˜Š ‡€~˜‚ ‡‡”•˜ Š— ‡†‡Œ ‡ƒ”‡Œ ˆƒ˜ ‡€~˜‚ ƒ„…‹ƒ—‡‡Š Šƒ’Š ‡‡…˜Œ ‡Ž~ ‡€~˜‚ Š ‰ŽŒ‰ ‹‡Ž’ ~ƒ—Œ ~ŠŠ ‚‡‚‡ ˜ƒ…ƒ•ŠŠƒ ‹‡—ƒ˜Š ˜ƒ–‡—‚ ‡˜ƒ‰‡~ ˜ƒ–‡— ˜Œ Š ‚’•‚ ˆƒ˜ ˜~„ƒ ˜ƒ…ƒ•Š‚ƒ ‚Š‡‡ƒ ˜‡ƒ”•Œ ‚’ƒ•— ‚‡‚˜ ‡€~˜‚ ˜ƒŠ‡’ƒ A 2

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==