קיץ בפתח תקוה | פעילויות לילדים, נוער וצעירים

2 –…~ “‡•˜ƒ‡‚Š ˆŠƒ‚ 2020 “‡• €–Ž‡–€ ‡Œ– –‡‚—~– ‚~–˜Ž ‚˜ƒ—–Š ‹‡Œƒ‚ ‹‡”Œ~‚ Š‰ ‚Žƒ–ƒ•‚ ‘‡€Ž ˜ƒ”–’˜‚ „~Œ ˜Šƒ’ ‚ƒ•˜…˜’ ˜‡‡–‡ ‹‡—ƒ˜‚ Š‰Š ˜‡†‡Œ ‹‡‡…˜–€‡— –—’~Šƒ ‚Žƒ–ƒ•‚ ‘‡€Ž ˜ƒ†—’˜‚ ˜~ –ƒ”Š ˜ŽŒ Š ‹‰˜~…Œ—Š ‡‰ ˜‡Ž— Š‰ ƒŽ‡— ƒ‡‚ ‡Œ‡ ˆŠ‚Œ –‡‚ ‡…– Š‰ƒ ‹‡Š‡€‚ Š‰ ˜ƒ—ƒ˜‚ƒ ‹‡ƒ–‡~ ŠŠ—‹‡Œ‡‡•Œ ƒŽ~ ˜ƒŠ•‚‚ ˜Œ ‹ ˜‰ƒ ˜ƒƒ…– ‚•‡ƒŒƒ ”• ˜ƒ‡~—Œ ˜ƒ”Œ~ ˜ƒ~‡–‚ –—Œ ˜ƒ‡…Ž‚Š ‹~˜‚ Š‰‚ƒ “‡•‚ ‡—ƒ… ˜ƒŠ’‚ †–ƒ’ ‡–‡Ž–ƒ† –ƒŽ‚ „‰–Œ ˜ƒŠ’‚ƒ ‚–‡”‡ ˜ƒ~Ž –ƒŽ‚ ‡ŽŠ ˜ƒ‡Œ ‹‡Œ‡‡•Œ ƒŽ~ ‚Š‡Š‚ ˜ƒ—Š  †–ƒ’‚ ‡—–€Œ ˜~ ‹‡…˜ƒ’ ƒŽ~ ‘ƒŽ ƒƒ ƒƒ ‹‡–€ƒŒŠ ˜ƒ~”–‚ ‹‡Š‡Š ‹‚ ˜ƒŒƒ•Œ –‡‚ ‡…– ‹‡•–~’ƒ ˜ƒ—–ƒ…–’Œ ‹‡…ƒ† ‹‡…–Œ ‹‡Œ‡‡•Œƒ ˜ƒ–…ƒ~Œ‚ „‰–Œ‚ : ‚ŒŒ… ‹‡ Ž˜Œƒ –ƒŽ‚ ‡˜ ˜ƒ‡–’ ‹‡Žƒ~‡„ƒŒ ‹‡ƒ–‡~ ƒŒ‡‡•˜‡ ‚…€—‚ ‚‡‚˜ ‹‡‡Žƒ–‡‚ ˜ƒƒŒ‚ Š‰ƒ ‹‡–‡”Š …ƒ†ƒ ‚Ž‚Œ…Œ— “‡• ‚‡‚‡ ‡˜–€— ƒŽ‡~—‘~ Š 2020 “‡•— ‡‰ ˜‡Ž— Š‰ ‚—Ž ƒ†…ƒ– ”Œƒ ‚‰Œ ‹‡‡ƒ”Œ ‡€‚Š ‹‡ƒ–‡~Š ƒŽ‡Š~ ‘–†”‚Š ‹‡ŽŒ„ƒŒ ‹˜~ …Š † ‡’‚ Š’Œ ‘ƒ˜‡— ‹‡ƒ–‡~‚

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==