NEW PEUGEOT e-208

11/20 * 4989 02-6756555 , א.ת. תלפיות 9 יד חרוצים ירושלים - | 03-6710333 ,5 תובל תל אביב - | 03-6710493 ,3 מרק מושביץ שורק ראשל"צ - 04-8810410 ) (מתחם הצ'ק פוסט 18 רכב הצפון, בעלי מלאכה חיפה - | 073-3216193 , , אזה"ת קרית יהודית 1 תוצרת הארץ באר שבע - סוכנות ציפורי, נצרת - | 073-2636321 , אזה"ת 9 המוביל פוספלד, המוביל כ"ס - | 08-6759995 , , אזה"ת צפוני 15 רמ"ר, המרכבה - אשקלון 09-8873225 , אזה"ת צפוני 9 אמפאר, פנקס נתניה - | 04-9982287 ,22 , היוצרים 2000 יורו כרמיאל - | 04-6572222 ,2003 כביש המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. ייתכנו הבדלים בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט והן מבחינת האביזרים הנלווים. כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום. כל התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. דגם רמת האבזור הבטיחותי e-208 PREMIUMS 136hp 7 דגם טווח נסיעה חשמלית מירבית (ק"מ) צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) דרגת זיהום אוויר e-208 PREMIUMS 136hp 339 164 1 ‪‪ מרכב מנועי נתוני זיהום אוויר **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי EC /715/2007*2018/1382 *נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן בפרסומת ‬ ( ‪ ט ‪ " ‬ התשס ‪ 2009 ‬ דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי** זיהום מרבי זיהום מזערי רמת האבזור הבטיחותי: רמת בטיחות גבוהה רמת בטיחות נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 8 7 מקרא: מערכת מותקנת בדגם הרכב אופציונלית בהתאם לרמת הגימור מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב כריות אוויר 6 בקרת סטייה מנתיב ניטור מרחק מלפנים זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״ בקרת שיוט אדפטיבית זיהוי הולכי רגל שליטה באורות גבוהים בלימה אוטומטית בעת חירום זיהוי תמרורי תנועה מצלמות רוורס מערכת אקטיבית לסטייה מנתיב זיהוי דו גלגלי חיישני חגורות בטיחות פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: להזמנת נהיגת מבחן ולרכישה אונליין peugeot.co.il

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==