יובלים בשומרון - תאגיד מים וביוב אזורי | מידע לתושב תשע"ט 2019

9 -ęđėĕĝĘ ěđĤĚđĥ ĕĜĤģ ĕčĥđĦĘ ĦģĠđĝĚĐ ęĕĚĐ ĦđėĕČ ĕė ĤđĤčč ĦđČĤĚ ĐĜĥĐ Ęė ĖĤđČĘ ĦđģĕďčĐ ĦđČĢđĦ . ęĕĥĤďĜĐ ęĕĜģĦĐ Ęėč ĦďĚđĞđ ďđČĚ ĐčđĔ čđĕčĐđ ęĕĚĐ ďĕĎČĦ ĕďĤĥĚčđ ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČč ĤđčĕĢĐ ěđĕĞĘ ďĚđĞ ĦđĚĕĎďĐ ĦđČĢđĦ Ęĥ ĘĘđė ēđď .ĘČĕĤČ 3 ĐĚđģ ĤđČ ĐĎĚ ęēĦĚ 6 ĕČĜčĐ 'ēĤč "Ě"Ğč 2003 ěđĤĚđĥ ęĕĘčđĕ" ( 0% ) ĐĕĕĦĥĐ ĕĚč ĦđĎĕĤē ęđĥ ĐĜĥĐ Ęėč đĤĦđČ ČĘ ěđĤĚđĥ ĕĜĤģč . ĐĕĕĦĥĐ ĕĚ ĦđėĕČ ĘĞ ďĕĠģĐĘ ĐėĕĥĚĚ " ěđĤĚđĥč ęĕĘčđĕ" ęĕĚĐ ěđčĥē ĦđďđČ ĤčĝĐ ęĕĚĐ ĕďĕĎČĦ ĕĘĘė ĕĠ ĘĞ ęĕĞčģĜđ ġĤČĐ Ęėč ęĕďĕēČ ęĜĕĐ ęĕĚĐ ĕĠĕĤĞĦ ĐėĤĢĜĥ ęĕĚĐ ĦđĚė Ęĥ ĐĘĠėĚ đĜĕĐ čđĕēĐ ęđėĝ .ĦĕĦĘĥĚĚĐ ęĕĚĐ ĦđĥĤđ ēĘĥĜ ęĕĚĐ ěđčĥē .ěđčĥēĐ ĕčĎ ĘĞ ěĕđĢĚė ,ęĕĚĐ ĕĠĕĤĞĦč ěđčĥēĐ ĦĠđģĦč .ęĕĚĐ ďĚ ĦČĕĤģ ĕďĕ ĘĞ ĦĞčģĜ ęĕĚĐ ĦėĕĤĢ ,ęĕĕĥďđēĘ ĦēČ ęĕčĥđĦĐ Ęĥ ĤČđďĐ ĦđčĕĦĘ (čđģ) čģđĞĚ ĤĔĚ Ħđďĕēĕ ĐėĕĤĢĐ ĦđĚė ĦČ Ğčđģ ĦĚďđģĐ ĐČĕĤģĘ ĦĕēėđĜĐ ĐČĕĤģĐ ěĕč ĥĤĠĐĐ ĐĤĕďĝĐ đĦČĕĤģĘ ĦĕčĤĚ ĦđĥĕĎĜ ČďđđĘ ĥĕ ,ěĕģĦ ěĠđČč ČĤģĕĕ ęĕĚĐ ďĚĥ ĦĜĚ ĘĞ .ĐČĕĤģĐ ęđĕĘ ěđėĜ .ĐėĤĞĐ ĕĠ ĘĞ ĞčģĕĦ ĐėĕĤĢĐ ,ęĕĚĐ ďĚ ĦČ ČđĤģĘ ěĦĕĜ ČĘđ ĐďĕĚč .ďĚĐ Ęĥ :ęĕĠĕĤĞĦ ĕĜĥ ĕĠ ĘĞ đčĥđēĕ ĦĕĦĕč ĐėĕĤĢĘ čđĕčĐđ ęĕĚĐ ĦđĜđčĥē :ęĕĤđĎĚĘ ęĕĚĐ ĕĠĕĤĞĦ ęĕĕĥďđēĘ ĥĠĜĘ ģ"Ě 7 -Ę ďĞ Ęĥ ĦđĚė ĤđčĞ -(ĖđĚĜ) 'Č ğĕĤĞĦ .ęĕĕĥďđēĘ ĥĠĜĘ ģ"Ě 7 -Ę ĘĞĚĥ ĦđĚė Ęė ĤđčĞ-(ĐđčĎ) 'č ğĕĤĞĦ ĦĕĔĤĠĐ ĐėĕĤĢĐ ĦČ ĦĠģĥĚ ęĕĚĐ ďĚč ĦčĕđēĚĐ ĐėĕĤĢĐ :"ĕĔĤĠ" ęĕĚ ďĚč ĦčĕđēĚ ĐėĕĤĢ .ĦĚĕĕģđ ĐďĕĚč ĦĠĦđĥĚ ĐėĕĤĢ ğĝđđĕĦ đĒ ĐėĕĤĢĘ ,(ĦđĜēč đČ ĐĤĕďč ĘĥĚĘ) ĐėĕĤĢĐ Ħďĕēĕč ĥĤĠĐ ."ęĕĕĔĤĠ"Đ ęĕĚĐ ĕďĚ Ėĝ ěĕčĘ ĕĥČĤĐ ęĕĚĐ ďĚ ěĕč ĥĤĠĐĐ ĕĠĘ ĦĞčģĜ :ĦĠĦđĥĚ ĐėĕĤĢ ĦđĎĕĢĜ ĐČĕĢĚĐ ěė ęČ ČĘČ ,ğĦđĥĚ ĝėĜč ĦđďĕēĕĐ Ęė ěĕč Đđđĥ ěĠđČč ģĘđēĚ ĐĒ ĐďĕďĚ ĐėĕĤĢĘ ğĝđđĦĚđ ,ěĕĞģĤģĚĐ ģđēĘ 58 ğĕĞĝ ĦČĤđĐ ĕĠĘ ęĕėĚĝĚ ğĦđĥĚĐ ĦĕčĐ ĦđēĕėĥĐ ,ĦđĜđđĎĚ ĦĠĦđĥĚĐ ĐėĕĤĢĘ ĦđčĕĝĐ .Ĥčď ĘėĘ ĐėĕĤĢė ĦĕĔĤĠĐ .ĦđĕđĚĝ/ĦđĕđĘĎ ĦđĘĕĒĜ đČ ĐĜĕĎ ĦĕĕģĥĐ ,ĐĠĕĔĥ :ěĐĕĜĕčĥ ĐĤčēĘ ěėĤĢĐ ĕďĕ ĘĞ ēđđďĥ ĕĠė :ĦđĥĠĜ 'ĝĚ ěđėďĞ ĐĤčēĐ ĤĦČč ĔĤđĠĚė ēđđĕďĐ ĕĘĘėĘ ęČĦĐč Ęėč ĥĠĜĘ ĐčĢģĐĐ ĦČ ĘčģĘ ĦĜĚ ĘĞ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==