קטלוג המחשוב העסקי

5 _ ʩʷʱʲʤ ʡʥʹʧʮʤ ʢʥʬʨʷ OPTIPLEX ʺʸʣʱ ʺʩʹʩʠ ʤʮʠʺʤʡ ʭʩʷʱʲʬ ʭʩʩʰʧʬʥʹ ʭʩʡʹʧʮ 0)) 6)) Tower ʣʡʲʮ 7RZHU 6PDOO )RUP )DFWRU Intel ® Celeron ® * 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] : Intel ® 3HQWLXP ® * 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] : Intel ® 3HQWLXP ® * 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] : 10th Generation Intel ® Core ™ L 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] WR *+] : 10th Generation Intel ® Core ™ L 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] WR *+] : 10th Generation Intel ® Core ™ L 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] WR *+] : 10th Generation Intel ® Core ™ L 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] WR *+] : 10th Generation Intel ® Core ™ L 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] WR *+] : 0LFUR Intel ® Celeron ® * 7 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] : Intel ® 3HQWLXP ® *ROG * 7 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] : Intel ® 3HQWLXP ® *ROG * 7 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] : 10th Generation Intel ® Core ™ L 7 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] WR *+] : 10th Generation Intel ® Core ™ L 7 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] WR *+] : 10th Generation Intel ® Core ™ L 7 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] WR *+] : 10th Generation Intel ® Core ™ L 7 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] WR *+] : 10th Generation Intel ® Core ™ L 7 0% &DFKH &RUHV 7KUHDGV *+] WR *+] : ʯʥʸlzʩʦ *% [ *% ''5 0+] *% [ *% ''5 0+] *% [ *% ''5 0+] *% [ *% ''5 0+] *% [ *% ''5 0+] *% [ *% ''5 0+] *% [ *% ''5 0+] *% [ *% ''5 0+] *% [ *% ''5 0+ lsʱʮ ʱʩʨʸlz Intel ® 8+' *UDSKLFV Intel ® 8+' *UDSKLFV NVIDIA ® GeForce ® *7 *% *''5 RSWLRQDO 7RZHU DQG 6PDOO )RUP )DFWRU RQO\ AMD Radeon ™ 5; *% *''5 RSWLRQDO 7RZHU DQG 6PDOO )RUP )DFWRU RQO\ AMD Radeon ™ 5 *% *''5 RSWLRQDO 7RZHU DQG 6PDOO )RUP )DFWRU RQO\ ʯʥʱʧʠ ʧʴʰ LQFK *% 530 6$7$ +'' 7RZHU DQG 6PDOO )RUP )DFWRU RQO\ LQFK 7% 530 6$7$ +'' 7RZHU DQG 6PDOO )RUP )DFWRU RQO\ LQFK 7% 530 6$7$ +'' 7RZHU DQG 6PDOO )RUP )DFWRU RQO\ LQFK 7% 530 6$7$ +'' 7RZHU DQG 6PDOO )RUP )DFWRU RQO\ LQFK *% 530 6$7$ +'' 0LFUR RQO\ LQFK *% 530 6$7$ +'' $OO IRUP IDFWRUV LQFK *% 530 2SDO 6HOI (QFU\SWLQJ ),36 +'' $OO IRUP IDFWRUV LQFK 7% 530 6$7$ +'' $OO IRUP IDFWRUV LQFK 7% 530 6$7$ +'' $OO IRUP IDFWRUV LQFK 7% 530 6$7$ +'' $OO IRUP IDFWRUV 0 *% *HQ 3&,H [ 190H &ODVV 66' $OO IRUP IDFWRUV 0 *% *HQ 3&,H [ 190H &ODVV 66' $OO IRUP IDFWRUV 0 *% *HQ 3&,H [ 190H &ODVV 66' $OO IRUP IDFWRUV 0 *% *HQ 3&,H [ 190H &ODVV 66' $OO IRUP IDFWRUV 0 *% *HQ 3&,H [ 190H 2SDO 6HOI (QFU\SWLQJ &ODVV 66' $OO IRUP IDFWRUV 0 *% *HQ 3&,H [ 190H &ODVV 66' $OO IRUP IDFWRUV 0 *% *HQ 3&,H [ 190H 2SDO 6HOI (QFU\SWLQJ &ODVV 66' $OO IRUP IDFWRUV 0 7% *HQ 3&,H [ 190H &ODVV 66' $OO IRUP IDFWRUV 0 7% *HQ 3&,H [ 190H &ODVV 66' 0LFUR RQO\ 0 7% *HQ 3&,H [ 190H 2SDO 6HOI (QFU\SWLQJ &ODVV 66' 0LFUR RQO\

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==