Page 9 - רשות המיסים | דע את זכויותיך וחובותיך 2018
P. 9

‫דע זכויותיך וחובותיך‬                                                   ‫דוברות והסברה ‪ -‬רשות המסים בישראל‬

    ‫בני הזוג רשאים לבחור‪ ,‬או רשאי פקיד השומה לקבוע‪ ,‬מי משני בני זוג‪ ,‬ייחשב כבן זוג רשום‪.‬‬
    ‫בני הזוג רשאים לבחור בין הגשת דוח אחד שיכלול את הכנסות שניהם‪ ,‬לבין הגשת דוחות‬

                           ‫נפרדים‪ .‬בחירה זו לא תשפיע על חבות המס‪.‬‬
       ‫הגשת בקשה לבחירת ''בן זוג רשום'' תיעשה לפחות ‪ 3‬חודשים לפני תחילת שנת מס‪.‬‬
    ‫התנאי לבחירה כאמור הוא שהכנסתו של בן הזוג שנבחר לבן זוג רשום הוא לפחות ‪25%‬‬

              ‫מהכנסתו של בן הזוג בשנה שקדמה לשנת המס שבה ניתנה ההודעה‪.‬‬
    ‫הסבר מפורט יותר והסבר על אופן רישום ההכנסות השונות של בני הזוג בטופס ‪ ,1301‬ראה‬

                                ‫להלן בפרק ד'‪ ,‬בסעיף ‪ 1‬לחלק א'‪.‬‬

           ‫לקוחות נכבדים‪,‬‬

             ‫לרשותכם באתר רשות המסים‬

    ‫מערכת ממוחשבת לטיפול בפניות הציבורמפ”ל‬

           ‫המערכת מופיעה תחתאלהקשטםרו״ניפנימואתתהרצירבושור״תוהממאספישם‪.‬רת לשלוח טופס פנייה‬
           ‫ועפלרטמונבתאושפנןוכבלהילרהאשיתבמתהושותבההפנמיילהא‪,‬הבלאפפנישירתוכתםכ‪,‬םנ גאםמללצאוראףתמסמרמבכיההפברהטירהם‪.‬‬
          ‫כאמונים על מתן המענלהכלםפנשייורתויתכםט‪,‬ובאנווממענתהחיייעביילםולמעהישרו‪.‬ת כל מאמץ כדי לספק‬

    ‫מרכז מידע ושירותים מקוונים‬
         ‫‪| taxes.gov.il | 02-5656400 | *4954‬‬

‫‪9‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14